Οικονομικά στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018

 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017

 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016

 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 22-08-2016


Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2014

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση 30-06-2015


Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2013


Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012
Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2012

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2011
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011
Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2011

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία έτους 2010
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
Έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2010