Προσωπικά δεδομένα


Γενικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τους δικτυακούς τόπους μας στο Internet χωρίς να μας λέτε ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, μερικές φορές εμείς ή συνεργάτες μας χρειαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες από εσάς.
Ενδεχομένως να μας παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε μια παραγγελία ή να μας παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για να αγοράσετε κάτι από εμάς. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία πριν τα συλλέξουμε από εσάς. Εάν μας δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.
Χρήση και από κοινού

Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών


Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν λεπτομερέστερα πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε. Ανάλογα με το είδος του site μας που επισκέπτεστε, μπορεί να ισχύουν μία ή περισσότερες από αυτές τις παραγράφους.

Διεκπεραίωση της συναλλαγής σας
Εάν ζητήσετε κάτι από κάποιο site μας, π.χ. προϊόν ή υπηρεσία, επανάκληση (callback) ή συγκεκριμένο υλικό μάρκετινγκ, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με άλλα εμπλεκόμενα μέρη, π.χ. άλλα τμήματα της εταιρείας μας, εμπορικούς συνεργάτες μας, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, μεταφορικές εταιρείες, ταχυδρομικές ή κρατικές αρχές (π.χ. Τελωνειακές αρχές). Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σχετικά με μια συναλλαγή, στα πλαίσια έρευνας ικανοποίησης πελατών ή για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ

Τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του site της μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν από εμάς και επιλεγμένους τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε εκ των προτέρων τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας με αυτό τον τρόπο ή όχι.

Ασφάλεια και Ποιότητα Πληροφοριών

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και να διατηρούμε την ποιότητά τους. Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, όπως π.χ. χρήση κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά ορισμένων ευαίσθητων στοιχείων, ώστε να προστατεύουμε τα στοιχεία σας και να διατηρούμε την ποιότητά τους.

Συμπλήρωση Πληροφοριών

Κατά διαστήματα μπορεί να συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του site με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως π.χ. πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις. Αυτό το κάνουμε για να διατηρούμε ακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

Κοινοποίηση Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε προμηθευτές για τη συλλογή, χρήση, ανάλυση και άλλη επεξεργασία πληροφοριών. Πρακτική μας είναι να απαιτούμε από τους εν λόγω προμηθευτές να χειρίζονται τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περίοδος Διατήρησης

Δεν θα διατηρούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων της διασφάλισης της συμμόρφωσης της εκ μέρους μας επεξεργασίας με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. διαδικασίες ελέγχου, διατήρηση για λογιστικούς ή νομικούς λόγους κ.λπ.), της επίλυσης διαφορών και της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Πολιτική Cookies

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα "cookies". Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το site στο browser του υπολογιστή σας και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ως ανώνυμο ίχνος, μέσω του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής σας, αλλά όχι εσείς. Μπορείτε να ορίσετε στο browser σας να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη ενός cookie, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα το αποδεχθείτε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο browser σας. Ωστόσο, εάν το κάνετε, μερικές λειτουργίες του site μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.
Τα cookies που χρησιμοποιούνται στο site μας διακρίνονται σε 5 κατηγορίες:

1. Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά ενδεχομένως να μην μπορείτε να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του site και, κατά συνέπεια, χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

2. Χρηστικότητας

Τα cookies χρηστικότητας αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης τα οποία επηρεάζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό και διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα. Tα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

3. Στατιστικών

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

4. Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

5. Cookies Τρίτων Μερών (Third Party Cookies)

Στο site μας έχουμε προσθέσει λειτουργικότητα που παρέχεται από άλλα sites (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) μέσω συγκεκριμένων plug-ins (ενθεμάτων λογισμικού). Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων plugins, πραγματοποιείται μεταφόρτωση του cookie απευθείας από τους παρόχους της υπηρεσίας στην συσκευή σας, χωρίς να ελέγχουμε εμείς τις ρυθμίσεις των cookies που προέρχονται από αυτές τις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη διαχείρισή τους, μπορείτε να επισκεφτείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες των τρίτων παρόχων:
https://policies.google.com/privacy?hl=el
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://twitter.com/privacy

Απενεργοποίηση των Cookies

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει να τονίσουμε, όμως, ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν όλα τα cookies είναι απενεργοποιημένα (βλ. ανωτέρω περιγραφή των τύπων cookies).
Συμβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
• Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Για άλλα προγράμματα περιήγησης τα οποία δεν αναφέρονται εδώ, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά αναζητήστε μία λειτουργία "βοήθειας" στο πρόγραμμα περιήγησης.

Πληροφορίες Σχετικά με τα Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.aboutcookies.org.

Άλλα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε


Κάθε πρόσβαση, επιτυχής ή μη, σε περιοχές του site μας που απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να καταγράφεται για λόγους ασφαλείας.
Επίσης, για κάθε επίσκεψη, καταγράφουμε την διεύθυνση IP του επισκέπτη, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του site και του διακομιστή που το φιλοξενεί από κακόβουλους χρήστες. Τα ιστορικά δεδομένα (logs) διατηρούνται για χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός έτους και δεν κοινοποιούνται σε κανένα τρίτο συνεργάτη μας.

Παρακολούθηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών


Για ορισμένες διαδικτυακές συναλλαγές μπορεί να χρειαστεί να μας καλέσετε ή να σας καλέσουμε. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να παρακολουθούνται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταγράφονται αυτές οι κλήσεις για σκοπούς εκπαίδευσης προσωπικού ή διασφάλισης ποιότητας.

Ηλεκτρονικές Διαφημίσεις


Ορισμένες εταιρείες μάς βοηθούν να παρέχουμε διαδραστικές on-line διαφημίσεις, όπως π.χ. διαφημιστικά banners. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, με σκοπό να μας βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα τις προσφορές, τις δραστηριότητες προώθησης και τα είδη των διαφημίσεων που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στους πελάτες μας. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες είναι αθροιστικές και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωστόσο, εάν προτιμάτε οι εταιρείες αυτές να μην συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://www.networkadvertising.org/ και να ακολουθήστε τις οδηγίες για την εξαίρεσή σας ("opt-out") από τη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Αποκάλυψη που Απαιτείται από το Νόμο


Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί η αποκάλυψη πληροφοριών με δικαστική ή άλλη κρατική εντολή, κλήτευση ή ένταλμα.
Διασυνδέσεις προς sites που δεν ανήκουν σε εμάς
Τα sites μας μπορεί να περιέχουν διασυνδέσεις προς άλλα sites. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των sites, ούτε και για το περιεχόμενό τους.

Τα Δικαιώματά Σας


Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας, να τις ενημερώσετε ή να τις διορθώσετε. Έχετε επίσης δικαίωμα να εναντιωθείτε σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (direct marketing). Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την κατάστασή σας. Βάσει του Κανονισμού GDPR, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή, τον περιορισμό της πρόσβασης και τη φορητότητα των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας. Για την πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνων


Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο:
• Απευθείας σε εμάς χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.
• Στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Οι ονομασίες και οι πληροφορίες επικοινωνίας των Αρχών Προστασίας Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγών
Οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στο home page του κεντρικού site μας για διάστημα 30 ημερών.

Terms of Use

 

This website was created under the name "MULTIPART", The use of the website 'www.multipart.gr' is governed by these general terms, which the visitor / user is required to read carefully, as the use of the website implies their unconditional acceptance. In case the visitor / user does not agree with the terms of use of the present, he or she must not use the services and the content of the website.

Terms of Use of the MULTIPART website

These terms of use may be reviewed and updated at any time and without notice. The visitor / user is kindly requested to check the terms of use of the website at regular intervals, as its continuous use implies that it accepts their respective modifications.

Intellectual Property Rights

All content of this website, which includes texts, graphics, images, photographs, drawings, videos, sounds, etc. (hereinafter the content) constitute the intellectual property of the Company and are protected as such by the applicable national, EU and international law. The content of the website is available to the visitor / user / customer for personal use and is subject to changes without notice at the discretion of the Company. Prior written permission of the Company is required for the realization of any other use by a visitor / user. It is strictly forbidden to any visitor / user / customer of the website to trade, copy, reproduce, retransmit in any way the content of the website, in violation of these terms.

For any questions or concerns regarding the reproduction rights of any part of the content of this website, as well as for applications for a permit to reproduce the content, the visitor / user can contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. The Website may, inter alia, provide a hyperlink to third party websites that have full control over the content they post on them and therefore have full responsibility for the security of their websites, their legality and validity of the content and their services. Products, services, and third-party content that may appear on the website constitute intellectual and industrial property of third parties, who are responsible for the recovery of all claims arising from any violation of other individuals' rights, such as intellectual and industrial property rights etc., expressly excluding any liability from the Company concerning the content or security of these websites.

Protection of Personal Data

The Company may collect and process personal data of the visitors / users of the website in accordance with the Privacy Policy and the Policy for the Protection of Personal Data.

Limitation of Liability - Disclaimer

The Company, is under no circumstances, including the case of negligence, responsible for any kind of damage suffered by the visitor / user of the pages, services, options and contents of the website with which s/he proceeds on his/her own initiative and being aware of these terms. Also, the Company does not guarantee that the pages, services, options and contents will be provided without interruption, without errors, that errors will be corrected or that all questions asked will be answered. Similarly, the Company does not guarantee that the website or any other related website or the servers ("servers") through which the content is made available to the visitor / user are provided free of "viruses" or other harmful components. The cost of any corrections or services is borne by the visitor / user and in no case by the Company.

Visitor/user responsibility

The visitor / user of the website assumes responsibility for any damage caused to the website by misuse or improper use of the relevant services. For any damage or moral detriment caused through our services, from the posting, publication or notification of any content on the part of a visitor / user, the visitor / user is solely responsible for its restoration.

Privacy Policy

Personal Data

Generally, you can visit our websites on the Internet without telling us who you are and without providing any personal information. However, sometimes we or our partners need some information from you.
You might provide us with some personal information in various cases. For example, you might provide us with some information, such as your name and postal or e-mail address to contact you, in order to process an order, or provide us with your credit card details to purchase something from us. Our purpose is to inform you how we will use this information before we collect it from you. If you state to us that you do not want us to use this information as a basis for further communication with you apart from the fulfillment of your requests, we will respect your wish.
Use and sharing

Use of Personal Information

The following paragraphs describe in more detail how we might use your personal information and with whom we might share it. Depending on the type of the site you are visiting, one or more of these paragraphs may apply.

Processing your transaction

If you request something from one of our sites, e.g. product or service, callback or specific marketing material, we will use the information you provide to satisfy your request. For this purpose, we may share your information with other stakeholders, e.g. other parts of our company, our trading partners, financial institutions, transport companies, postal or state authorities (e.g. Customs authorities). We may also contact you about a transaction as part of a customer satisfaction survey or for market research purposes.

Use for marketing purposes

The information you provide to us through its site may also be used by us and selected third parties for marketing purposes. However, we will try to give you the opportunity to choose in advance whether you want your data to be used in this way or not.

Information Security and Quality

Our goal is to protect your personal information and maintain its quality. We apply appropriate measures and procedures, such as e.g. use of encryption when transferring certain sensitive data in order to protect your data and maintain its quality.

Supplementation of Information

From time to time we may supplement the information you provide to us through the site with information from other sources, such as e.g. information confirming your address or other available business information. We do this to keep accurate the information we have collected and to serve you better.

Disclosure of Personal Information

In some cases, we use suppliers to collect, use, analyze and otherwise process information. It is our practice to require such suppliers to handle the information in accordance with this Statement on the Protection of Personal Data.

Retention Period

We will not retain personal information for more than it is necessary to fulfill the purposes for which it is processed, incl. ensuring that our processing complies with the applicable legal and regulatory obligations (e.g. audit procedures, retention for accounting or legal reasons, etc.), dispute resolution and establishment, exercise or defense of legal claims.

Cookies Policy

We collect the information mentioned in the previous paragraphs through the use of various technologies, one of which is the so-called "cookies". A cookie is a set of data that can be sent from the site to your computer browser and then be stored on your computer as an anonymous trace through which your computer can be identified, but not you. You can set your browser to show a question before you receive a cookie, so you can decide each time if you will accept it. You can also completely disable cookies in your browser. However, if you do, some features of the site may not work properly.
The cookies used on our site are divided into 5 categories:

1. Absolutely Necessary Cookies

The absolutely necessary cookies are essential for the proper operation of the website. Without them you may not be able to browse and use the functions of the site and, consequently, without these cookies, we cannot offer effective operation of our website. These cookies do not recognize your individual identity.

2. Functionality Cookies

Functionality cookies store usage data that greatly affect the operation of the website and facilitate the user's next visit to the website. The data may be anonymous, while not available when the user navigates to other websites.

3. Statistics Cookies

These cookies collect information about how visitors use the website, for example which pages they visit more often, and whether they receive error messages from websites. These cookies collect aggregate, anonymous information that does not identify a visitor. They are used exclusively to improve the performance of a website.

4. Targeting Cookies

These cookies are used to provide content that best suits you and your interests. They can be used to promote targeted advertisements / offers, limit advertisement displays, or measure the effectiveness of an advertising campaign. These cookies do not recognize your individual identity.

5. Third Party Cookies

In our site we have added functionality provided by other sites (e.g. social networks) through specific plug-ins (software inserts). For the operation of these plugins, the cookie is uploaded directly from the service providers to your device, without us controlling the settings of the cookies that come from these specific sites. For more information about cookies and their management, you can visit the respective sites of third party providers:
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://twitter.com/privacy

Disable Cookies

You have the ability to disable cookies by changing the relevant settings in the browser you use. It should be noted, however, that the website may not work properly if all cookies are disabled (see description of cookies types above).
Consult the following table and follow the appropriate link to receive further information on how to disable and delete cookies:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
• Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
For other browsers not listed here, please contact the provider of this browser or alternatively look for a "help" function in the browser.

Information Regarding Cookies

In case you want more information about cookies, how to use them as well as how they are applied to the use of your personal data, please visit the website http://www.aboutcookies.org.
Other Personal Data We Collect
Any access, successful or not, to areas of our site that require a username and password may be recorded for security reasons.
Also, for each visit, we record the IP address of the visitor, with the sole purpose of protecting the site and the server that hosts it from malicious users. The historical data (logs) are kept for a period of less than one year and are not disclosed to any third party partner.
Service Quality Monitoring
For some online transactions you may need to call us or we may need to call you. Please note that these calls may be monitored and, in some cases, recorded for staff training or quality assurance purposes.
Online Advertising
Some companies help us provide interactive online advertising, such as advertising banners. These companies may collect and use customer information to help us better understand the offers, promotional activities and types of advertisements that are most appealing to our customers. The information collected is cumulative and therefore cannot be associated with specific individuals. However, if you prefer these companies not to collect such information, you can visit the site http://www.networkadvertising.org/ and follow the instructions for your opt out from the collection of this information.
Disclosure Required by Law
Please note that, in some cases, information may be requested to be disclosed by court or other government order, summons or warrant.
Interconnections to sites that do not belong to us
Our sites may contain interconnections to other sites. We are not responsible for the handling of the personal data practices of these sites, nor for their content.
Your Rights

You may request to have access to your personal information, to updated it or correct it. You also have the right to object to direct marketing activities. In addition, you have the right to object to the processing for reasons related to your situation. Under the GDPR, you have the right to request the deletion, restriction of access and portability of your personal information. To access the application process, please contact us.
Right to Submit a Complain
If you believe that the processing of your personal information by us is not in accordance with applicable data protection law, you may file a complaint:
• Directly to us using the contact form.
• To the competent data protection authority. The names and contact information of the Data Protection Authorities in the European Union are available at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en .htm.
Briefing in case of changes
Whenever this statement is substantially modified, there will be a notice on the home page of our main site for a period of 30 days.